Wyślij zapytanie

Choroby cywilizacyjne: alergie i nietolerancje pokarmowe.

Alergie i nietolerancje pokarmowe stanowią obecnie jeden z poważniejszych problemów zarówno medycznych, jak i społecznych. Szacuje się, że dolegliwości wynikające ze złego tolerowania pokarmów dotyczą już blisko 30% populacji ludzkiej, a liczba dotkniętych nimi osób stale rośnie.

 Ponieważ symptomy alergii bądź nietolerancji pokarmowej dotyczyć mogą jednego narządu lub całego układu, a także ze sobą współwystępować, diagnostyka tego typu dolegliwości nie jest prosta. Na szczęście nowoczesna medycyna wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy cierpią na trudne do zidentyfikowania objawy, szczególnie ze strony przewodu pokarmowego. Jakie testy warto wykonać, by sprawdzić się, czy nas również dotyczy problem nietolerancji czy alergii pokarmowej?

 Na początek wyjaśnijmy różnicę między alergią a nietolerancją pokarmową. Alergia stanowi nieprawidłową odpowiedź immunologiczną (odpornościową) organizmu na spożyty składnik pokarmu, natomiast nietolerancja pokarmowa spowodowana jest mechanizmami nieimmunologicznymi, np. reakcjami metaboliczno-biochemicznymi, farmakologicznymi czy toksycznymi.

Do najczęstszych objawów alergii pokarmowej i nietolerancji pokarmowej należą problemy z układem pokarmowym, manifestujące się takimi dolegliwościami, jak: wzdęcia, biegunki, zaparcia czy bóle brzucha, a także poprzez objawy skórne, jak pokrzywka, świąd, trądzik czy rumień. Warto zaznaczyć, że objawy alergii i nietolerancji pokarmowej mogą być utajone, bądź ujawniać się (w przypadku nietolerancji) dopiero po pewnym czasie od spożycia pokarmu, dlatego osobie dotkniętej takimi dolegliwościami trudno niekiedy skojarzyć te fakty.

 W takich przypadkach z pomocą przychodzi laboratoryjna diagnostyka molekularna alergii. Pozwala ona na wskazanie składnika lub składników wywołujących uczulenie w zbiorze analizowanych równocześnie kilkudziesięciu lub kilkuset potencjalnych czynników uczulających, zwanych alergenami.   Dzięki testom tego rodzaju możliwe jest całkowite wyeliminowanie ambulatoryjnych testów skórnych, bądź też, w przypadku, gdy ich przeprowadzenie lekarz uznaje za niezbędne, redukcja liczby alergenów wybranych do badania. W przypadku, gdy wywiad lekarski lub samoobserwacja chorego pozwala na wytypowanie uczulających (alergizujących) składników pokarmowych, weryfikacja takiego wyboru wykonywana jest dla alergenów pojedynczych lub niewielkich ich niewielkich zestawów (5,10 elementów).

 W podobny sposób udaje się wskazywać nietolerowane składniki pokarmowe wywołujące kliniczne objawy nietolerancji  pokarmowej. Oba rodzaje testów opierają się podobnej idei ? równoczesnym badaniu obejmującym określony, jak największy, zbiór składników pokarmowych. Różnica polega natomiast na wyborze mierzonego parametru. W przypadku alergii pokarmowej jest nim stężenie specyficznej dla alergenów przeciwciał IgE, w przypadku nietolerancji pokarmowej ? specyficznych dla alergenu przeciwciał IgG lub IgG4.

Diagnostyka nietolerancji pokarmowej powinna uwzględniać składniki pokarmowe dominujące w diecie badanego, gdyż to one najczęściej powodują odczuwane dolegliwości. Wykonanie tego typu badań pozwoli nie tylko na wyeliminowanie przykrych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, ale także na spersonalizowanie zaleceń dietetycznych. Oznacza to dobór nieszkodliwych zamienników pokarmowych w ramach tzw. diety eliminacyjnej bądź rotacyjnej.

Warto podkreślić, że nieleczone alergie czy nietolerancje pokarmowe, prócz regularnie towarzyszącego nam dyskomfortu, mogą prowadzić do rozwoju takich chorób, jak: atopowe zapalenie skóry, zapalenie płuc czy zapalenie jelita grubego. Dlatego warto skorzystać z możliwości, jakie daje nam współczesna diagnostyka laboratoryjna i wykonać testy na nietolerancje pokarmowe oraz testy alergiczne z krwi.