Wyślij zapytanie

Co może oznaczać ból w klatce piersiowej?

Dyskomfort w obrębie klatki piersiowej należy do objawów najczęściej zgłaszanych przez pacjentów lekarzom pierwszego kontaktu. Diagnoza jego przyczyn jest istotna, gdyż ból w klatce piersiowej może być zarówno objawem dość powszechnej (a mogącej nawet prowadzić do raka przełyku) choroby układu pokarmowego – refluksu żołądkowo ? przełykowego, jak i sygnalizować bezpośrednio zagrażające życiu stany, takie jak zawał serca czy zapalenie osierdzia.

Z uwagi na to, że ból w klatce piersiowej pojawia się w przebiegu wielu schorzeń o różnym podłożu, w tym tych bezpośrednio zagrażających naszemu życiu, nie powinno się go nigdy ignorować. Ból w klatce piersiowej świadczyć może o występowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, a także pokarmowego. To także jeden z tzw. objawów psychosomatycznych, tj. fizycznych objawów bólowych mających podłoże w psychice, a wywoływanych często przez stres.

Do pozostałych powodów występowania dyskomfortu w obrębie klatki piersiowej zaliczyć możemy nowotwory, półpaśca (ostra choroba zakaźna) oraz skutki uboczne przyjmowanych leków. Powodem bólu w klatce piersiowej mogą być także urazy zewnętrzne i wewnętrzne doznane w tej części ciała, takie jak np. uszkodzenie płuc czy złamanie żeber.

Ból w klatce piersiowej powszechnie kojarzy się z zawałem serca ? pacjenci odczuwają wówczas gwałtowny, uciskający ból w okolicy mostka. Jeśli bólowi w tej okolicy towarzyszą duszności i kaszel możemy podejrzewać, iż mamy do czynienia z zapaleniem płuc, zatorowością płucną bądź inną chorobą tego narządu. Jednoczesne występowanie bólu w klatce piersiowej z uczuciem dyskomfortu w nadbrzuszu, podbrzuszu bądź żołądku świadczyć może o problemach układu pokarmowego. Zaliczyć do nich możemy m.in. chorobę wrzodową, zapalenie trzustki czy refluks żołądkowo – przełykowy.

Z uwagi na możliwość poważnych konsekwencji ból w klatce piersiowej należy zdiagnozować udając się niezwłocznie do lekarza pierwszego kontaktu. Celem ustalenia źródła dyskomfortu na początek wykonuje się badania laboratoryjne takie jak morfologia krwi (pozwalające ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta), amylaza (ocena aktywności amylazy w krwi,  przydatna w diagnostyce i różnicowaniu chorób trzustki), a także ALT oraz AST (oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych). Gdy istnieje podejrzenie, że ból w klatce piersiowej może być efektem choroby układu krążenia, zaleca się także wykonanie badania pozwalającego na wykrywanie martwicy mięśnia sercowego za pomocą pomiaru troponiny sercowej pozwalającej na diagnostykę stanów niewydolności serca. W różnicowaniu chorób sercowych i płucnych u osób z objawami ostrej duszności (zatorowość płucna, przewlekłe serce płucne) zastosowanie znajduje oznaczanie peptydu natriuretycznego.

Badania takie jak EKG, RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, spirometria oraz echokardiografia pozwalają zwykle w jednoznaczny sposób określić powody, dla których odczuwamy ból w klatce piersiowej i wdrożyć odpowiednie leczenie. Jak każdy inny rodzaj bólu jest on oznaką, iż w naszym organizmie zachodzą niepokojące procesy, które wymagają z naszej strony zdecydowanej reakcji.