Wyślij zapytanie

Dziwne uczucie w głowie – czym może być spowodowane?

Trudne do sprecyzowania, niekomfortowe uczucie w głowie może być spowodowane wieloma schorzeniami o podłożu somatopodobnym, dolegliwości te mogą sugerować także depresję. Zaburzenia psychosomatyczne oznaczają występowanie choroby potwierdzonej rozpoznaniem klinicznym, na której występowanie determinujący wpływ mają jednak czynniki psychiczne.

Ból głowy to dolegliwość dokuczająca człowiekowi niezwykle często ? szacuje się, iż odczuwana jest przynajmniej raz w życiu aż przez 90% mężczyzn i 95% kobiet. Jeśli jednak regularnie towarzyszy nam dziwne uczucie w głowie, które dodatkowo utrzymuje się przez dłuższy czas, warto zweryfikować jego pierwotne przyczyny. Źródłem bólu może być bowiem nasza psychika. Dla wielu osób związek ten jest nieoczywisty, lecz przecież ciało (soma) nie funkcjonuje w oderwaniu do umysłu (psyche) i dlatego często konflikty, które przeżywamy, przyczyniają się do wystąpienia określonych zaburzeń w naszym ciele.

Teorie tłumaczące powstawanie zaburzeń psychosomatycznych koncentrują się na negatywnym wpływie przewlekłego stresu na nasz organizm, który poprzez chorobę i ból (w tym m.in. dziwne uczucie w głowie) wskazuje nam na szkodliwość warunków środowiskowych, w jakich obecnie funkcjonujemy. Silny stres i związane z nim często tłumione i kumulowane konflikty oraz negatywne emocje (lęk, agresja, niepokój, poczucie winy, złość) przekładają się bezpośrednio na występowanie zaburzeń fizycznych w obrębie różnych układów.

Dziwne uczucie w głowie sugerujące zaburzenia somatopodobne, wymaga w pierwszym rzędzie wykonania badania morfologii i biochemicznych testów krwi, które dają możliwość wykrycia niepokojących procesów zachodzących w organizmie. Choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, praktycznie wszystkie choroby powodują zmiany w składzie i obrazie krwi, dlatego warto od nich właśnie rozpocząć proces diagnostyki w przypadku przewlekłego nietypowego bólu głowy. Jeśli podłożem bólu jest nasza psychika, niezbędne jest nie tylko podjęcie leczenia farmakologicznego niwelującego skutki choroby ciała, lecz także wdrożenie terapii psychologicznej, która pozwoli dotrzeć do pierwotnych przyczyn zaburzeń zdrowotnych i uporać się z nimi. W niektórych przypadkach może być również wskazana konsultacja psychiatryczna, ponieważ nietypowy ból głowy może towarzyszyć depresji.

Wśród najczęstszych dolegliwości somatycznych (cielesnych), które mają podłoże w psychice i które objawiać się mogą poprzez nietypowy ból głowy, wymienić możemy te związane z alergiami (w tym alergie skórne: pokrzywka, atopowe zapalenie skóry), choroby układu krążenia (choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, arytmia), układu oddechowego (astma oskrzelowa, bezdech), układu pokarmowego (choroba wrzodowa, zaburzenia odżywiania), problemy i zaburzenia związane ze snem, depresję, nerwicę oraz cukrzycę. Wszystkie one wymagają podjęcia specjalistycznej diagnostyki i leczenia.