Wyślij zapytanie

O czym świadczy zażółcenie skóry?

 

Zażółcenie skóry może być poważnym objawem i wskazywać na wiele chorób, najczęściej związanych z wątrobą. Zmienionego koloru skóry nie należy bagatelizować i koniecznie trzeba z tym objawem udać się do lekarza, który zdiagnozuje problem i pokieruje ewentualnym leczeniem.

 Zażółcenie skóry, jak i pojawienie się żółtych plam na skórze, jest związane z nadmierną produkcją oraz zatrzymywaniem bilirubiny w organizmie. Bilirubina powstaje na skutek rozpadu hemu pochodzącego z hemoglobiny oraz niektórych białek. Jej podwyższony poziom nazywany jest żółtaczką.

 Zażółcenie skóry a żółtaczka

Żółtaczka nie jest chorobą, jak się powszechnie uznaje, ale objawem, który może wskazywać na wiele różnych dolegliwości. Zwiększone stężenie bilirubiny we krwi, prowadzące do zażółcenia skóry, może być wynikiem jej nadmiernego wytwarzania, zahamowania metabolizmu lub utrudnionego wydalania.

 Żółta skóra a choroby wątroby

Zażółcenie skóry może być również sygnałem problemów z wątrobą. W wątrobie dochodzi do przemiany bilirubiny pośredniej w bilirubinę bezpośrednią i uwolnienia jej do żółci. W przypadku uszkodzenia komórek wątrobowych może dochodzić do podwyższenia stężenia bilirubiny, co objawia się właśnie zmienionym kolorem skóry. Żółty kolor skóry może być objawem wirusowego zapalenia wątroby zarówno typu A, B, jak i C.

Aby zdiagnozować, czy żółtaczka jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby, należy wykonać badania krwi. Badaniem wykorzystywanym w diagnostyce wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A) jest badanie w kierunku wirusa HAV, który tę chorobę wywołuje. Wirusowe zapalenie wątroby typu A nazywane jest także chorobą brudnych rąk lub tzw. żółtaczką pokarmową. Wirus HAV przenosi się poprzez spożycie żywności i wody skażonej kałem chorego lub przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Wirusowe zapalenie wątroby typu A, w przeciwieństwie do WZW typów B i C, nie występuje w postaci przewlekłej. Przebycie WZW A prowadzi do nabycia trwałej odporności.

Pomocne w zdiagnozowaniu WZW typu B jest badanie HBV DNA. Wirusowe zapalenie wątroby typu B wywołane jest przez wirusa HBV i przenoszone poprzez kontakt z zainfekowaną krwią, drogą płciową oraz w trakcie porodu. Do infekcji HBV dochodzić może zatem podczas zabiegów medycznych, chirurgicznych i dentystycznych oraz przy wykonywaniu tatuażu, piercingu ? czyli zawsze tam, gdzie istnieje ryzyko przeniesienia wirusa na skażonym sprzęcie wielokrotnego użycia. Infekcja przebiega na ogół bezobjawowo, choć niekiedy dochodzi do żółtaczki ? jak w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C. Podobnie jak HBV, wirus HCV, który powoduje chorobę, przenoszony jest przez kontakt z zakażoną krwią lub drogą płciową. Badaniem, które służy do diagnozowania WZW typu C, jest oznaczenie przeciwciał anty-HCV.

Zażółcenie skóry ? leczenie

Przyczyny zażółcenia skóry mogą być różne, dlatego widząc zmieniony odcień skóry, a także białkówek oczu, należy niezwłocznie udać się do lekarza, który przeprowadzi wywiad i skieruje na konkretne badania. Nieleczone wirusowe zapalenie wątroby typu B może być powodem groźnych zmian w wątrobie, takich jak włóknienie i marskość, ale również szeregu chorób pozawątrobowych.