Wyślij zapytanie

Odczuwam ból głowy z jednej strony. Co to oznacza?

Ból głowy z jednej strony może mieć różne przyczyny i podłoże ? laryngologiczne, neurologiczne, ogólnoustrojowe bądź stomatologiczne. Dlatego nie warto ignorować niepokojących objawów bólowych występujących w tym obszarze ? prawie zawsze stanowią one ważny sygnał informujący o tym, że z naszym organizmem dzieje się coś złego.

Ból głowy po jednej stronie obejmujący okolicę skroniową jest dość typowy dla migreny, choć warto nadmienić, że najczęściej chorobie tej towarzyszą dodatkowe objawy, takie jak nudności czy zaburzenia w polu widzenia. W przypadku występowania dolegliwości bólowych po jednej stronie głowy warto podjąć także weryfikację diagnozy w kierunku klasterowego bólu głowy, którego najbardziej charakterystycznym objawem są głównie kłujące i rażące bóle w okolicach gałki ocznej oraz okolicy czołowej i ciemieniowej głowy.

Jeśli ból w tych okolicach jest nagły, bardzo silny, przeszywający, a dodatkowo towarzyszy mu utrata przytomności bądź inne objawy neurologiczne, należy niezwłocznie udać się do szpitala bądź wezwać pogotowie ratunkowe, ponieważ może to świadczyć o wystąpieniu udaru krwotocznego mózgu.

Ból występujący tylko po jednej stronie bardzo często ma charakter objawowy. Jeśli jesteśmy w stanie zlokalizować jego źródło (np. w okolicy ucha czy zęba), może to mieć związek z infekcjami w tych miejscach lub z powiększonymi węzłami chłonnymi.

Ból głowy z tyłu po lewej bądź prawej stronie może znamionować również problemy z nadciśnieniem tętniczym, dlatego badanie tego parametru będzie jednym z pierwszych testów, jakie przeprowadzi lekarz, do którego zgłosimy się z taką dolegliwością. Nadciśnieniu tętniczemu współtowarzyszą często migreny lub bóle głowy typu napięciowego ? jest to rodzaj samoistnego bólu głowy o różnym pochodzeniu (fizjologicznym, biologicznym bądź psychologicznym).

Dolegliwości bólowe zlokalizowane po jednej stronie, zwłaszcza jeśli odczuwane są w tyle głowy, mogą być także pochodną zbyt dużego napięcia mięśni karku na skutek urazu (np. uderzenia w głowę w czasie ostrego hamowania autem), spania w złej pozycji, długotrwałego obciążania jednej strony ciała i innych przyczyn. Ból z jednej strony odbierany jest najczęściej jako rodzaj ucisku, pulsowania lub kłucia.

Jednostronny ból głowy, który promieniuje z okolicy szyjnej kręgosłupa do głowy lub skroni, nazywany jest szyjnopochodnym bólem głowy. Niekiedy towarzyszą mu nudności, a nasila się on przy poruszaniu głową bądź szyją. Ból ten może być także wynikiem zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa szyjnego.

W większości przypadków pacjenci zgłaszający się do lekarza z przewlekłym bólem z jednej strony głowy otrzymają skierowanie na podstawowe badania krwi i moczu. Pozwala to wyeliminować wiele chorób, które wtórnie mogą powodować bóle w tej części ciała. Niekiedy wskazana jest konsultacja neurologiczna, okulistyczna bądź stomatologiczna, jako że ból odczuwany po jednej stronie głowy może być związany z występowaniem wielu schorzeń z różnych obszarów specjalizacji medycznych.